Konuyu Oyla:
  • Toplam: 10 Oy - Ortalama: 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
OSMANLI KURULUŞ DÖNEMI
#1
Wink 
Kuruluş Dönemi(1299-1453)

Padişahları:

Osman Bey
Orhan Bey
I.Murat (Hüdavendigar)
I.Bayezid (Yıldırım)
I.Mehmet (Çelebi)
II.Murat

Kuruluş Devri Politikaları:

Anadolu siyasi birliğini sağlama politikası
Fetih politikası
İskan ve hoşgörü politikası

Kuruluş Devri Başkentleri:

Söğüt,İznik,Bursa,Edirne

Osmanlı Devleti'nin Genel Özellikleri

- Osmanlı tarihi, Anadolu Türkiye tarihinin 4. dönemini oluşturur.
- Türk devletleri içinde en uzun süre yaşayan ve en geniş sınırlara ulaşanıdır.
- Türk Devletleri içinde merkezi otoritesi en güçlü olanıdır.
- Kültür ve uygarlık alanında en çok ilerleyen Türk Devleti'dir.
- Mutlak egemenlik haklarını hükümdar kullanır. Ancak, I. Ahmet dönemine kadar veraset yasası belirgin değildir.
- Şeriat hukuku ile yönetildiğinden Teokratik, mutlak egemenlik haklarını hükümdar kullandığından Monarşik devlet yapısı görülür.
- Fetih temeline dayandığından askeri, etnik yapı çeşitli olduğundan çok uluslu bir imparatorluktur.
- Fetih politikası, dinsel (cihat) ve ekonomik (ganimet) amaçlı olmuştur.

Osmanlıların Kökeni

- Osmanlı Devleti Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyu tarafından kurulmuştur
- Kayılar Malazgirt savaşı(1071)ndan sonra Anadoluya gelmişler önce Ahlat’a ,sonra Ankara yakınlarındaki Karacadağ bölgesine yerleşmişler , Ertuğrul Gazi önderliğinde ise Söğüt ve Domaniç’e gelerek burada beyliğin temellerini atmışlardır.

- Kayılar Ertuğrul Gazi döneminde aşiret ,Osman Bey döneminde Beylik ,Orhan Bey döneminde devlet ,Fatih Sultan Mehmet döneminde ise İmparatorluk haline gelmişlerdir

Osmanlı Devleti'nin Kısa Sürede Büyüme Nedenleri

- Coğrafi konumu (genişlemeye müsait bir yerde uç beyliği olarak kurulmuş olması)
- İslam dininin öngördüğü gaza ve cihat inancı ile hareket edilmesi
-Türkmen desteğinin alınması ve beyliklerle iyi geçinilmesi.
-Anadolu'ya gelen Türkmenlerin fethedilen yerlere yerleştirilmesi yani düzenli iskan politikası
-Balkanlarda siyasi birliğin olmaması ve Bizans'taki taht kavgaları.
-Yetenekli ve deneyimli yöneticilerin iş başına geçmesi.
-Merkezi otoritenin güçlü olması.
-Fethedilen bölgelerde halka karşı adil davranılması ve dinsel hoşgörünün olması.

OSMAN BEY: (1281-1326):

- Osmanlı Devleti Osman bey tarafından 1299 yılında Söğüt ve Domaniç merkez olmak üzere Anadolu Selçuklularına bağlı bir Uç Beyliği olarak kurulmuştur.
- Osman Bey zamanında ilk Osmanlı parası (bakır para) bastırıldı. Ancak devletin teşkilatlanması Orhan bey zamanında başladı.

Koyunhisar Savaşı(1302):Bizans ile Osmanlılar arasında yapılan ilk savaştır.Savaşı Osmanlılar kazandı.

ORHAN BEY: (1326-1362)

- Bursa fethedilerek başkent yapıldı.
- Çimpe kalesi alınarak Rumeliye (Avrupaya geçildi)
-Karesioğulları beyliği ortadan kaldırılarak donanmasından yararlanıldı.(Karesioğulları ,Osmanlıya katılan ilk beyliktir.Osmanlı donanması Karesi donanması esas alınarak kurulmuştur)

Bu dönemde ayrıca ;

- Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu kuruldu.
- İlk Osmanlı donanması kuruldu.
- İlk Osmanlı medresesi İznik’te açıldı.(Süleyman paşa medresesi –İlk müderris ise Davud-u Kayseri’dir)
-“Divan” örgütü kuruldu,vezirlik makamı oluşturuldu.
-İlk gümüş para (akçe) basıldı.

NOT:Bütün bunlardan dolayı Orhan Bey dönemi beylikten devlete geçiş aşaması olarak kabul edilir.


ÇIKMIŞ SORU:

Orhan Bey zamanında,
I. ilk Osmanlı medresesinin açılması,
II. Rumeli’ye geçilmesi,
III. yaya ve atlı düzenli bir ordunun kurulması
gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin bu
dönemde teşkilatlanmaya başladığının bir göstergesi olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
2009KPSS
Medreselerin açılması eğitim alanında teşkilatlanma olduğunu,düzenli ordunun kurulması ise askeri alanda teşkilatlanmaya gidildiğini gösterir.Rumeliye geçilmesi ise teşkilatlanma değil fetih hareketidir.CEVAP:C seçeneğidir.

I.MURAT DÖNEMİ: (1362-1389)


- Taht kavgaları sonucu tahta geçen ilk Osmanlı padişahıdır.
- Veraset sisteminde değişiklik yaparak”ülke hanedan üyelerinin değil sadece padişah ve oğullarının malıdır” anlayışını getirdi.(Amaç merkezi otoriteyi sağlamlaştırmaktır.)

-Edirne fethedilerek (1362) başkent yapıldı.
-Bu durum Osmanlıya karşı haçlı savaşlarının başlamasına neden oldu.
-Bundan sonra Osmanlılara Balkan Fetihlerinin yolu açılmıştır.

Ayrıca Bu Dönemde;

-Merkezi Manastır olan Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.
-Kapıkulu ocağı(Yeniçeri) kuruldu
-Tımar sistemi ve Tımarlı sipahiler ocağı kuruldu.

Osmanlı Devletine Karşı Yapılan Haçlı Seferleri

-Sırpsındığı Savaşı(1364) I.Murat
-I.Kosova Savaşı (1389) dönemi

-Niğbolu savaşı(1396) Yıldırım Bayezid

-Varna Savaşı (1444) II.Murat
-II.Kosova Savaşı (1448) Dönemi

NOT:Osmanlı devleti ilk defa I.Kosova savaşında sesinden yararlanmak için açık alanda top kullanmıştır.


NOT2:II.Kosova Savaşı Osmanlı devletinin haçlılarla yaptığı son savunma savaşıdır


I.BEYAZİT DÖNEMİ: (1389-1402)

- Beyliklerin üzerine gidilerek ilk defa Anadolu siyasi birliği sağlandı.
- Germiyanoğulları alındıktan sonra Kütahya merkezli Anadolu beylerbeyliği kuruldu.
- İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahıdır.
- İstanbul’u almak için Anadolu hisarını yaptırmıştır.

Ankara savaşı(1402)
Yıldırım Bayezit ve Timur arasında oldu.

- Savaşı ,Timur kazandı.Anadolu’nun siyasi birliği bozuldu ve beylikler yeniden kuruldu.
- Osmanlı’da fetret devri başladı.

NOT:Osmanlı bu savaştan sonra Anadoluda parçalanma ve yıkılma tehlikesi geçirmesine rağmen Balkanlarda böyle bir durum olmamıştır.
Bunun nedenleri ;
- Osmanlının sağlam temeller üzerine kurulmuş olması
- Balkanlarda uygulanan iskan (yerleştirme) ve istimalet (hoşgörü) politikası
- Balkanlarda mezhep savaşları Avrupa da ise yüzyıl savaşlarının devam ediyor olmasıdır.

FETRET DEVRİ(1402-1413):

- Ankara savaşından sonra Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında geçen ve onbir yıl süren taht kavgaları dönemine denir.
- Taht kavgalarından Çelebi Mehmet başarıyla çıkmış ve devleti yeniden toparlamıştır.Bundan dolayı Çelebi Mehmet Osmanlının ikinci kurucusu sayılır.

ÇELEBİ MEHMET DÖNEMİ:
- Düzmece Mustafa ayaklanması bastırıldı.
- Şeyh Bedreddin ayaklanması çıktı.Şeyh Bedreddin ve adamları yakalandı ve idam edildi (1420). Dini ve Sosyal içerikli bir ayaklanmadır.
- Venedik ile deniz savaşı yapıldı fakat başarısız olundu.

II.MURAT DÖNEMİ:
-Anadolu siyasi birliği işine yoğunlaşan II.Murat, Haçlılar ile savaşmak istemedi. 1444’te Edirne-Segedin Antlaşması imzalandı.(Haçlılar ile imzalanan ilk antlaşmadır).
NOT: Osmanlı’nın bir yenilgi sonunda imzaladığı ilk antlaşmadır,

- Antlaşmadan sonra Osmanlı tahtına II.Mehmet geçti. Haçlılar bu fırsatı değerlendirmek için antlaşmayı bozarak saldırıya geçtiler. II.Murat tekrar devletin başına geçti ve 1444 Varna Savaşında Haçlıları yenilgiye uğrattı.
Not: Osmanlı’nın İslam dünyasındaki saygınlığı arttı ve Balkanlardaki hakimiyetin güçlenmesine sebep oldu.

- II.Murat, Macarların önderliğinde oluşturulan Haçlı ittifakını II.Kosova Savaşında mağlup etti (1448).
Sonuçlar:
- Balkanlarda Osmanlı hakimiyeti kesinleşti
- Dönüm noktasıdır. Haçlıların son taarruzu, Osmanlı’nın son savunmasıdır. (II.Viyana kuşatmasına kadar).
NOT: II.Murat, tahtı kendi isteği ile oğluna bırakan tek Osmanlı hükümdarıdır. II.Murat iki kere tahta geçmiştir.
Galatasaray-Resimleri-3.jpg

attachment.php?aid=500
Cevapla
|


Anahtar Kelimeler

OSMANLI KURULUŞ DÖNEMI, OSMANLI KURULUŞ DÖNEMI indir, OSMANLI KURULUŞ DÖNEMI Videosu, OSMANLI KURULUŞ DÖNEMI online izle, OSMANLI KURULUŞ DÖNEMI Bedava indir, OSMANLI KURULUŞ DÖNEMI Yükle, OSMANLI KURULUŞ DÖNEMI Hakkında, OSMANLI KURULUŞ DÖNEMI nedir, OSMANLI KURULUŞ DÖNEMI Free indir, OSMANLI KURULUŞ DÖNEMI oyunu, OSMANLI KURULUŞ DÖNEMI download


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Wink OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ byyko 0 925 09-30-2014, 21:32:40
Son Yorum: byyko
  OSMANLIDA GERILEME DÖNEMI (1699-1792) byyko 0 1,045 05-05-2014, 20:31:46
Son Yorum: byyko
  DURAKLAMA DÖNEMI (1590-1699) byyko 0 1,338 05-05-2014, 20:29:06
Son Yorum: byyko
  OSMANLI YÜKSELME DÖNEMI byyko 0 826 05-05-2014, 20:24:34
Son Yorum: byyko
  Osmanlı Devletinde İlkler furkanb 0 904 02-24-2014, 19:02:36
Son Yorum: furkanb
  Osmanlı Tarihi ismail 0 961 02-11-2014, 22:44:25
Son Yorum: ismail

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

 

Yandex.Metrica