Öğrenci Kurdu
10. Sınıf Sunum Tartışma Panel Testi - Baskı Önizleme

+- Öğrenci Kurdu (https://ogrencikurdu.com/mybb)
+-- Forum: Diğer Konular (https://ogrencikurdu.com/mybb/Forum-di%C4%9Fer-konular-14.html)
+--- Forum: TESTLER (https://ogrencikurdu.com/mybb/Forum-testler-41.html)
+---- Forum: DİL VE ANLATIM (https://ogrencikurdu.com/mybb/Forum-dil-ve-anlatim-43.html)
+---- Konu Başlığı: 10. Sınıf Sunum Tartışma Panel Testi (/konu-10-sinif-sunum-tarti%C5%9Fma-panel-testi-210.html)10. Sınıf Sunum Tartışma Panel Testi - byyko - 03-06-2014

1. Bir sunumda görsel malzeme;
I. dinleyicilerin verilen bilgileri iyi algılaması için
II. fikirleri, kavramları vb. anlatırken zaman kazanmak için
III. yanlış anlaşılmalardan kaçınmak için
IV. fikirleri sağlamlaştırmak için
V. tat ve espri katmak için kullanılır.
Buna göre numaralandırılmış bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV. E) V.

2. Bir sunumdan önce aşağıdakilerden hangisinin yapılması en az gereklidir?
A) Sunulacak ilgi çekici bir konunun seçilmesi
B) Konu için dikkate değer kaynaklardan yararlanılması
C) Sunum yapılacak mekânda keşif yapılması
D) Sunumun rahat yapılabilmesi için prova yapılması
E) Sunumda kullanılacak malzemelerin çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi


3. Aşağıdakilerden hangisi sunum esnasında olması gerekenlerden değildir?
A) Giysilerin, izleyenlerin dikkatini dağıtmayacak şekilde olması
B) Ses tonunun konunun gidişatına göre ayarlanması
C) Sunum yapıgül sahnenin veya kürsünün rahat kullanılmasına çalışılması
D) Dinleyicilerle iletişim kurulmaya dikkat edilmesi
E) Sözcükler doğru telaffuz edilmeli

4. Aşağıdakilerden hangisi bir tartışma konusu olamaz?
A) Tanzimat döneminde görülen değişiklikler, edebiyatımızı olumlu yönde etkilemiştir.
B) Edebiyatımızda ilk roman örneğini Şemseddin Sami vermiştir.
C) Teknoloji, insan hayatını kalaylaştırır.
D) Sanat, toplum için yapılmalıdır.
E) Edebi eserlerin amacı, insanlara faydalı olmaktır.

5. Aşağıdakilerden hangisi forumu panelden ayıran bir özelliktir?
A) Dile getirilen düşüncelerin farklı olması
B) Dinleyicilerin sayısının fazla olması
C) Konuşmacı sayısının az olması
D) Sonunda, dinleyenlerin de tartışmaya katılması
E) Seçilen konuların güncel olması

6. Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir?
A) Mülakat B) Açık oturum C) Sempozyum D) Münazara E) Forum

7. Konusunda uzman kişilerin bir konuyu, masa çevresinde toplanarak tartıştığı türe ………….. adı verilir. Bu cümlede boş bırakıgül yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) açık oturum B) panel C) forum D) sempozyum E) münazara


8. Bir tartışma türü olan sempozyumda dil ağırlıklı olarak ……………….. işlevinde kullanılır.
A) dil ötesi B) şiirsel C) kanalı kontrol D) alıcıyı harekete geçirme E) göndergesel

9. Bir açık oturumda tartışanlardan, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeleri öncelikli olarak beklenemez?
A) Konuşma gücünü gösterme
B) Konuyla ilgili bilgisini gösterme
C) Diğer katılımcıları ikna etmeye çalışma
D) Savunduklarını kabul etmeleri için diğer katılımcıları zorlama
E) Bilgisini paylaşma

10. İki karşıt görüşün önceden belirlenen bir konu hakkındaki düşüncelerini jüri ve dinleyiciler önünde savunmasıyla oluşan sözlü anlatım türüne ……………………… denir. Yukarda boş bırakıgül yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) münazara B) forum C) panel D) sempozyum E) konferans

11. Daha çok tartışmacı anlatım türünün kullanıldığı münazarada dil ………………… işlevinde kullanılır.
Yukarda boş bırakıgül yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Kanalı kontrol B) alıcıyı harekete geçirme C) göndergesel D) şiirsel E) heyecana bağlı

12. Panelde konuşma yapan kişilere ………………….denir.
Yukarda boş bırakıgül yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) panelist B) belletmen C) sunucu D) başkan E) panelci
CEVAPLAR

1-B
2-C
3-D
4-B
5-D
6-A
7-A
8-E
9-D
10-A
11-E
12-A